Przy naszej parafii czynna działalność prowadza następujace grupy apostolskie:

Rada Duszpasterska – 20,

– Akcja Katolicka – 16,

– Róże Różańcowe – 45,

– Oaza – 25,

– Lektorzy – 6,

– Ministranci – 38,

– Schola – 50,

– Zespół Charytatywny Caritas – 20,

– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 10,

– Rodzina św. Franciszka – 8,

– Dzieci Maryi – 30.