PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Święto Przemienienia Pańskiego przypada w kalendarzu liturgicznym na dzień 6 sierpnia. Zostało ustanowione na pamiątkę cudownej przemiany Chrystusa wobec wybranych uczniów – Piotra, Jakuba i Jana, do której według tradycji doszło na górze Tabor. Uczniowie byli niezwykle przerażeni, zdziwieni, zachwyceni. Obok Jezusa ukazali się Mojżesz i Eliasz, jednak żaden z nich nie dorównywał chwale i blaskowi Syna Bożego.

Przemienienie Pańskie jest świętem nadziei i radości. Kieruje nasze oczy ku niebu, jako ostatecznemu celowi naszej wędrówki. Góra Tabor to symbol Kościoła, w którym Chrystus odsłania nam tajemnicę swego Bóstwa i prowadzi drogą dobrej przemiany. Nie można iść drogą dobrej przemiany bez trudu, walki i ofiary. Wysiłek przeżywany z Jezusem i dla Jezusa nie pójdzie w zapomnienie i stanie się drogą rzeczywistej przemiany.

KORONKA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

(skuteczna w wypadkach beznadziejnych – odmawiać przez 9 dni)

1. Jezu! jakoś się przemienił, będąc Bogiem, stając się człowiekiem: tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy
Ojcze nasz … Zdrowaś … Chwała Ojcu …

2. Jezu! jakoś się przemienił na górze Tabor, dla utwierdzenia wiary świętej o prawdziwym Bóstwie Twoim; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz … Zdrowaś … Chwała Ojcu …

3. Jezu! jakoś się przemienił przy ostatniej wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w prawdziwe Ciało Swe i Krew Swoją przenajświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz …. Zdrowaś …. Chwała Ojcu …

4. Jezu jakoś się przemienił czasu męki swojej, gdyś był razami i sińcami oszpecony, i będąc Bogiem nieśmiertelnym, umarłeś za nas na krzyżu; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz … Zdrowaś … Chwała Ojcu …

5. Jezu! jakoś się przemienił przy chwalebnym Zmartwychwstaniu uwielbionego Ciała Twego, gdyś pocieszył Matkę Swoje Najświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki, strapienia i dolegliwości moje, w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz … Zdrowaś …. Chwała Ojcu …

„Panie Jezu Chryste, który w Kanie Galilejskiej przemieniłeś wodę w wino, a w drodze do Damaszku przemieniłeś Szawła w Pawła, przemień nasze dusze, umysły i serca, aby stały się Świątyniami Ducha Świętego. Przemień nasze marne i grzeszne życie na życie w świętości i miłości dla Chwały Twojej i ratowania dusz.” Amen