Plebania:

Ks. Józef Łobodziński – Proboszcz
tel:  (17) 241-70-05
Fax : (17) 240-17-70
e-mail: jozue2000@poczta.onet.pl

***

Ks. Prałat Józef Kiełbowicz – rezydent. Dnia 18 lipca 2017 r
odszedł do Pana na zasłużony odpoczynek
po pięknej i ofiarnej służbie Panu Bogu i ludziom
w parafii Wietlin (34 lata) a na emeryturze (5 lat) w rodzinnej parafii.
Niech cieszy się oglądaniem oblicza Jezusa Najwyższego Kapłana.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie. Amen

*** 

Wikarówka:  

Ks. Marcin Nowak – wikariusz
tel: (17) 241-70-10


Proboszczowie w Parafii

1. ks. Jan Bedoński (1583-1606)
2. ks. Tomasz Hanusiewicz (1606-1617)
3. ks. Paweł Dobranowicz (1617-1627)
4. ks. Maciej Kołkowicz (1627-1646)
5. ks. Maciej Kozicki (1646-1659)
6. ks. Marcin Nyczewicz (1659-1673)
7. ks. Jan Jaroszowicz (1673-1675)
8. ks. Mikołaj Masowic (1675-1675)
9. ks. Mikołaj Wyżycki (1675-?)
10. ks. Adam Wiktor Cieszejko (?-1688)
11. ks. Wojciech Maciej Slacki (1688-1707)
12. ks. Michał Mielecki (1707-1716)
13. ks. Wojciech Słabiński (1716-1736)
14. ks. Antoni Stachowicz (1736-1755)
15. ks. Maciej Józef Buczkowski (1760-1784)
16. ks. Fotunat Niklewicz (1794-1819)
17. ks. Józef Jawurek (1820-1834)
18. ks. Michał Świsterski (1834-1862)
19. ks. Marian Podgórski (1863-1893)
20. ks. Józef Gryziecki (1893-1922)
21. ks. Antoni Józef Kuziara (1922-1939)
22. ks. Stanisław Jan Sołtysik (1939-1961)
23. ks. Bugier Kazimierz (1961-1964)
24. ks. Józef Wójcik (1964-1972)
25. ks. Edward Pocałun (1972-2000)
26. ks. Józef Łobodziński (2000-)