1. W Liturgii Kościoła rozpoczyna się Wielki Tydzień. Przeżyjmy go tak, jak powinien przeżywać go człowiek wiary – godnie, po chrześcijańsku, chociaż w pewnym odosobnieniu, bo w tym roku w gronie rodzinnym a nie parafialnym. Niech to będzie dla nas szczególną okazją zjednoczenia z całą wspólnotą parafialną. Zwłaszcza trzy dni święte: Wielki Czwartek, Piątek i Wielka Sobota niech będą dla nas dniami szczególnego przeżywania misterium paschalnego, dniami pięknej, bogatej i jakże wymownej liturgii dzieła zbawienia, chociaż w liturgii sprawowanej w świątyni trochę skróconej, ze względu na bezpieczeństwo wszystkich. Nie będzie Drogi Krzyżowej po parafii. Zachowując tradycję odprawmy ją jutro w domu, rozpoczynając wszyscy o godz. 20.00. Zapalmy świece przy postawionym na stole krzyżu. Paschaliki wielkanocne są jeszcze do nabycia w Kościele.
  • Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia Najś. Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Rano Msza św. odprawiana jest tylko w Katedrach z poświęceniem Krzyżma i Oleju chorych. U nas, dla tych, którzy nie mają żadnych możliwości uczestniczenia we Mszy św. wieczornej, tzn. chorym, obowiązkowo pracującym będzie okazja Komunii św. rano o godz. 8.oo. Natomiast uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie o godz. 18.oo. Uroczystość Wielkoczwartkową zakończymy krótką adoracją Najświętszego Sakramentu, gdzie Pan Jezus pozostanie w tabernakulum. Nie będzie w tym roku ciemnicy.
  • Wielki Piątek – Dzień żałoby i postu, bo to dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Liturgia wielkopiątkowa rozpocznie się także o godz. 18.oo. i zakończy przeniesieniem Najśw. Sak. do grobu. W domach naszych odśpiewajmy przynajmniej jedną część Gorzkich Żali. Przypominamy, za odśpiewanie lub odmówienie hymnu Przed tak Wielkim Sak. i odmówienie modlitwy w int. Ojca św. zyskujemy odpust zupełny, czyli darowanie kar, na które zasłużyliśmy przez grzechy. W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia; natomiast post ilościowy obowiązuje wszystkich wiernych, którzy ukończyli 18 rok a nie rozpoczęli 60. Tradycja podpowiada, aby post zachowywać także w sobotę, aby dzięki temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Zmartwychwstania. Komunia św. podobnie jak w Wielki Czwartek.
  •  Wielka Sobota – Wigilia Zmartwychwstania Chrystusa. Nabożeństwo wigilii rozpoczniemy o godz. 19.oo bez poświecenia ognia na zewnątrz Kościoła. Liturgia rozpocznie się w Kościele. Prosimy o zapalenie świec w domach na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i  włączyć się duchowo w przeżywanie liturgii wielkosobotniej. Indywidualnie, zachowując obowiązujące przepisy możemy adorować Pana Jezusa w grobie. Kościół całymi dniami będzie otwarty.
  • Niedziela Zmartwychwstania – Msza św. rezurekcyjna bez procesji o godz. 6.oo. Następna Msza św. o godz. 9.3o i Suma o godz. 11.3o. Po południu już żadnych nabożeństw nie będzie. Największe święta naszej wiary, przeżywajmy razem w gronie rodzinnym. Nie zapominajmy o osobach samotnych. Niech nie czują się zapomniani i samotni. W poniedziałek wielkanocny Msze św. o godz. 7.00; 9.00; i 11.00. Po południu też nie ma Mszy św.
  • Intencje Mszalne to:
  • O posprzątanie świątyni na jutro na godz. 8.oo prosimy wiernych z kolejnych numerów. Prosimy również o posprzątanie świątyni w Wielką sobotę po liturgii wielkosobotniej. O modlitwę różańcową w środę prosimy R. 12 św. Jolanty. Dziś nie będzie zmiany tajemnic różańcowych. Poświęcimy tylko tajemnice dla nowopowstałych Róż. Odmawiajmy te same tajemnice przez następny miesiąc.
  • Zachęcamy do nabycia „Niedzieli”. Za ławkami znajduje się miesięcznik „Apostolstwo Chorych”. Jeśli jest ktoś z domów, w których odwiedzamy chorych, prosimy o jego zabranie dla tych chorych. SPOWIEDŹ CODZIENNIE W GODZ. OD 9.00 DO 10.00 I PO POŁUDNIU OD 15.00 DO 16.00 Prosimy także o nabywanie nowego Kwartalnika „Dobra Wola” znajdującego się za ławkami.

CAŁEJ PARAFII , mimo trudnej sytuacji, ŻYCZYMY GŁĘBOKIEGO PRZEŻYCIA WIELKIEGO TYGODNIA

I BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT

 ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO